Methodieken

 

Waterrobuust bouwen

Vind maatregelen tegen wateroverlast door klimaatverandering en kijk wat je in jouw omgeving zou kunnen doen: www.ruimtevoorklimaat.nl

 

Omgaan met hittestress

Kijk wat er allemaal kan gebeuren als het steeds heter wordt in de stad door klimaatverandering en wat kan je er aan doen? www.limburg.nl

 

Energietransitiemodel

Energietransitiemodel

Maak je eigen energietoekomst! Het Energietransitiemodel is een onafhankelijk, uitgebreid, en op feiten gebaseerd energiemodel. Er zijn drie verschillende versies van het Energietransitiemodel

Link 2

[tekst]

Link 3

[tekst]

Link 4

[tekst]