Bio brandstof

Welke mogelijkheden zijn er?

 

Thema Energiebronnen
Leerniveau VMBO-T, HAVO / VWO, WON, BčtaPlus
Vak Biologie, Techniek
Omvang 180 minuten
Minimaal 3 lesuren (alleen bronmateriaal lezen en vragen maken), maximaal 18 uur (uitwerking ontwerpopdracht).
Kerndoelen Mens en Natuur: 28, 29, 30, 31, 33, 35
Kerndoelen Mens en Maatschappij: 38, 41, 42, 46, 47

 

 

Biobrandstof…. Welke mogelijkheden zijn er die geschikt zijn om huidige brandstoffen zoals benzine en olie te vervangen, energieverbruik tijdens vervoer te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere wereld?

 

Les (inhoud/aanbod)

In dit project staan leerlingen stil bij de verschillende manieren van transporteren, de ethische vragen rond biobrandstof en verdiepen ze zich in planologische vragen rond mobiliteit bij de aanleg van parken en steden.

Leerlingen brouwen biobrandstof met behulp van zelf meegenomen fruit, spelen een biobrandstof spel en houden een wedstrijd met een zelfgemaakt bootje dat vaart op biobrandstof.

 

Het lespakket is opgebouwd volgens een vaste structuur.

 

 • Oriëntatie: Leerlingen leren door praktische opdrachten en proefjes rond het thema te doen de basisbegrippen en technieken kennen. Daarmee bereiden zij zich voor op de slotopdracht: een ontwerp opdracht en een werkstuk maken. 
 • Definitie: De leerling past de geleerde begrippen toe in de voorbereiding op het ontwerpproces van het werkstuk. 
 • Ontwerp: Via een gestructureerde opzet ontwerpt de leerling zijn werkstuk. 
 • Uitvoering: De leerling maakt al dan niet in teamverband het ontworpen werkstuk. 
 • Oplevering: Het werkstuk wordt op spectaculaire wijze gepresenteerd aan de klas en zo mogelijk aan de opdrachtgever. 
 • Nazorg: De leerling reflecteert op het werkproces en het product.

 

Kennisbasis

 • Karakteristieke werkwijze: onderzoeken, ontwerpen.
 • Karakteristieke denkwijze: oorzaak &gevolg, behoud-transport-kringlopen van energie, materie en informatie, duurzaamheid.
 • Vakinhoud: ecosytemen, duurzaamheid, landschap & menselijke activiteit, energie, technische systemen, wisselwerking technologie, natuurwetenschappen en samenleving. (Uit kennisbasis 12; 14 t/m 20, uit kennisbasis 13; 10 t/m 13)

 

Vakoverstijgend en gedifferentieerd

Onderdelen van het educatief lespakket zijn geschikt voor de vakken techniek, maatschappijleer, economie en biologie. Doordat er variatie is aangebracht binnen het interactief lesmateriaal, is differentiatie mogelijk. Het interactief lesmateriaal kan worden ingesteld op niveau.

 

Het educatief lespakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. bronnenmateriaal;
 2. opdrachtenboekje;
 3. interactief lesmateriaal;
 4. kernvragen;
 5. educatieve website en
 6. een docenten-handleiding.

 

Locatie

Lespakket aanvragen, informatie

Het lespakket is aan te vragen via www.educatie-deverbinding.nl.