Cradle to cradle

Een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen

 

Thema Energiebronnen
Leerniveau VMBO-T, HAVO / VWO, WON, BčtaPlus
Vak Biologie, Techniek
Omvang 180 minuten
Minimaal 3 lesuren (alleen bronmateriaal lezen en vragen maken), maximaal 18 lesuren (uitwerking ontwerpopdracht).
Kerndoelen Mens en Natuur: 28, 29, 30, 31, 33, 35
Kerndoelen Mens en Maatschappij: 38, 41, 42, 46, 47

 

 

Cradle to Cradle (C2C) is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen. De kern van het C2C-principe ligt in het concept: afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven als product moeten kunnen worden hergebruikt in een ander product.

 

Les (inhoud/aanbod)

In dit project staat het eco-effectief ontwerpen in de mode centraal. Leerlingen leren verschillende materialen en hun eigenschappen kennen via een oriënterende opdrachtencarrousel.

Zo maken ze onder andere zelf papier, een bio-plastic knoop, een vilten lapje en een tasje gevouwen met een firoshiki techniek. Leerlingen doen onderzoek naar een programma van eisen voor een Cradle to Cradle-handtas of mobiele telefoonhoes.

 

Met deze eisen maken ze via een moodboard een Cradle to Cradle-ontwerp. Dit ontwerp voeren leerlingen vervolgens zelf uit met behulp van duurzame stoffen. De ontwerpen worden in een modeshow gepresenteerd.

 

Het lespakket is opgebouwd volgens een vaste structuur.

 

 • Oriëntatie: Leerlingen leren door praktische opdrachten en proefjes rond het thema te doen de basisbegrippen en technieken kennen. Daarmee bereiden zij zich voor op de slotopdracht: een ontwerp opdracht en een werkstuk maken.
 • Definitie: De leerling past de geleerde begrippen toe in de voorbereiding op het ontwerpproces van het werkstuk.
 • Ontwerp: Via een gestructureerde opzet ontwerpt de leerling zijn werkstuk.
 • Uitvoering: De leerling maakt al dan niet in teamverband het ontworpen werkstuk.
 • Oplevering: Het werkstuk wordt op spectaculaire wijze gepresenteerd aan de klas en zo mogelijk aan de opdrachtgever.
 • Nazorg: De leerling reflecteert op het werkproces en het product.

 

Kennisbasis

 • Karakteristieke werkwijze: onderzoeken, ontwerpen.
 • Karakteristieke denkwijze: oorzaak &gevolg, behoud-transport-kringlopen van energie, materie en informatie, duurzaamheid, systemen, systeemmodellen.
 • Vakinhoud: ecosystemen, voedselrelatie & kringlopen, landschap en menselijke activiteit, materialen, energie, technische systemen, wisselwerking technologie, natuurwetenschappen en samenleving. (Uit kennisbasis 12; 14 t/m 20, uit kennisbasis 13; 10 t/m 13)

 

Vakoverstijgend en gedifferentieerd

Onderdelen van het educatief lespakket zijn geschikt voor de vakken techniek, maatschappijleer, economie en biologie. Doordat er variatie is aangebracht binnen het interactief lesmateriaal, is differentiatie mogelijk. Het interactief lesmateriaal kan worden ingesteld op niveau.

 

Het educatief lespakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. bronnenmateriaal;
 2. opdrachtenboekje;
 3. interactief lesmateriaal;
 4. kernvragen;
 5. educatieve website en
 6. een docenten-handleiding.

 

Locatie

Lespakket aanvragen, informatie

Het lespakket is aan te vragen via www.educatie-deverbinding.nl.