De energiezuinige wijk en woning

Hoe wordt jouw wijk een energiezuinige wijk?

 

Thema Energiegebruik & -verbruik
Leerniveau VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Maatschappijleer
Omvang 150 minuten
Kerndoelen Nederlands 05, 06, 07
Kerndoelen Mens & Natuur 28, 29, 30, 31
Kerndoelen Mens & Maatschappij 36, 38, 39

 

 

ENERGIE & KLIMAAT

Ons energiegebruik zorgt voor een enorme uitstoot van broeikasgassen en draagt daarmee bij aan klimaatverandering. Wat kunnen we daar nu zelf, in onze eigen woonwijk, aan doen? Hoe kunnen we bijdragen aan het verminderen van ons energiegebruik? Dat is waar de leerlingen in deze opdracht mee aan de slag gaan. De leerlingen verdiepen zich in de mogelijkheden om energie te besparen en klimaatneutrale energie te gebruiken. Vervolgens maken zij een campagneplan om de bewoners te motiveren om te investeren in het verminderen van het energiegebruik én om energiezuinig gedrag te gaan vertonen. 

 

INTRODUCTIE

De docent geeft een korte introductie over energie en klimaatverandering zodat de leerlingen begrijpen waarom het belangrijk is dat energiegebruik, en vooral fossiele energie, verminderd wordt. Vervolgens legt de docent de opdracht uit. 

 

VERWERKING

De verwerking van de opdracht kan in principe naar wens uitgevoerd worden. In het lesmateriaal staan suggesties, maar de docent kan dit naar eigen wens invullen. Zo kan de opdracht door iedereen individueel gedaan worden en in een schriftelijk verslag gepresenteerd worden. Ook kan de docent er voor kiezen om de opdracht in teamverband te laten uitvoeren en bijvoorbeeld elke groep een presentatie te laten geven. Zelfs kan de docent ervoor kiezen om de leerlingen daadwerkelijk de campagne te laten voeren.

 

DEZE OPDRACHT DOEN VOOR EEN ECHTE OPDRACHTGEVER?

Wil je graag met jouw klas aan de slag met het thema 'de energiezuinige wijk' maar dan met een echte opdracht van een echte opdrachtgever, aan wie de leerlingen hun advies uitbrengen? Neem dan contact op met de juiste contactpersoon via onderstaande links. 

 

Scholen in de gemeente Haarlem:

 

Scholen in de rest van Nederland:

  • kijk hier voor de juiste contactpersoon in jouw provincie

 

 

Op deze video zie je het resultaat van een Scholen voor Duurzaamheid project met het thema de energiezuinige wijk.
Wil je deze opdracht ook graag als een Scholen voor duurzaamheid opdracht uitvoeren, neem dan contact op met de betreffende contactpersoon zoals vermeld onderaan deze pagina.