Deltaprogramma

 

Thema Klimaat & klimaatveranderingen
Leerniveau Onderbouw en Middenbouw  HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Economie, Maatschappijleer, Techniek
Omvang 0 minuten

 

 

In Nederland leven we in een delta. Dit is van invloed op ons wonen, werken en recreëren. Onze delta zorgt voor een aantrekkelijk Nederland, met kansen voor de economie en een enorme kennis aan water- en deltatechnologie. Aan de andere kant is het een hele uitdaging om mens, flora en fauna veilig te houden en de ruimte goed in te richten qua bebouwing en bebossing. Uw leerlingen denken mee Dat we in een delta kunnen wonen, is nooit vanzelfsprekend.

 

Ons klimaat verandert continue en mede daarom moeten we steeds zoeken naar manieren om Nederland veilig te houden. Rijkswaterstaat nodigt leerlingen uit om mee te denken over dit interessante vraagstuk.

 

Samen met IVN organiseert Rijkswaterstaat het project Deltaprogramma. Dit project maakt leerlingen bewust van wat het inhoudt om in een delta te wonen. Ze leren welke invloed het klimaat hierop heeft en worden gemotiveerd mee te denken over hoe we onze delta in de toekomst kunnen ontwikkelen. Door een bijdrage te leveren aan dit vraagstuk, werken we samen aan een mooiere wereld. Scholen geven eigen invulling.

 

Het project is bedoeld voor HAVO, VWO en past zeer goed bij technasiumscholen. De opdracht wordt aan het betreffende niveau en de klas aangepast. De invulling die de school aan het project geeft, staat vrij. De opdracht kan worden ingezet als projectweek, profielwerkstuk of (maatschappelijke) stage.

Het aantal uren dat de leerling aan de opdracht besteedt, wordt bepaald in overleg met de docent. Het project mag naar eigen inzicht worden ingepland in de periode van augustus t/m november. Eind november vindt het eindevenement plaats waarbij de leerlingen hun uitwerking van het project presenteren aan Rijkswaterstaat.

 

Ondersteuning IVN Limburg en Rijkswaterstaat ondersteunen de leerlingen tijdens het project – indien gewenst- met:

• Scholingsmiddag (voor docenten)

• Digitale leeromgeving info en bronnen

• Draaiboek

• Aftrap in klas

• Hulp en ondersteuning, indien gewenst ook in aanwezigheid van les, tijdens programma

• Excursie of veldbezoek

• Contact met deskundigen Rijkswaterstaat

 

Grootste junior adviesbureau van Nederland!

Scholen voor Duurzaamheid verbindt onderwijs met de maatschappij door jongeren advies uit te laten brengen over de toekomst van actuele maatschappelijke vraagstukken. Het programma werkt met échte opdrachtvragen van opdrachtgevers en is daarmee het grootste junior adviesbureau van Nederland!

 


Locatie

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij Thea Jetten van IVN Limburg, t.jetten@ivn.nl of 0475 386460. Kijk voor meer informatie op www.scholenvoorduurzaamheid.nl en in de opdrachtbeschrijving van Rijkswaterstaat.