Duurzaamheid en Cradle 2 Cradle

E-learningmodule

 

Thema Energiegebruik & -verbruik
Leerniveau Onderbouw en Middenbouw  VMBO / HAVO / VWO
Vak Biologie, Techniek
Omvang 5 minuten

 

 

Het CITAVERDE College leidt op voor de groene sector: één van de meest innoverende, ondernemende en belangrijke sectoren van ons land. De toenemende aandacht voor natuur, duurzaamheid en de herkomst van ons voedsel creëert nieuwe beroepen en vraagt goed opgeleide mensen. Zowel in de stad als in de regio.


CITAVERDE College heeft – samen met diverse (onderwijs)partners – een e-learningmodule over Duurzaamheid en Cradle2Cradle ontwikkeld. In deze e-learningmodule maakt de student kennis met de principes van Cradle to Cradle en verdiept hij zich in het praktijkvoorbeeld van papierfabrikant Van Houtum. Daarnaast wordt hij uitgedaagd om zelf na te denken over C2C en duurzaamheid.

De e-learningmodule Cradle 2 Cradle bestaat uit drie onderdelen:
 

  1. Een animatiefilmpje waarin de drie basisprincipes van Cradle2Cradle op een leuke en duidelijke manier uiteengezet worden.
  2. Een interactief praktijkvoorbeeld waarin aan de hand van de biologische en technologische kringloop wordt uitgelegd hoe fabrikant Van Houtum de C2C principes  in haar productieproces en bedrijfsvoering doorvoert.
  3. Een attitude-arrangement met uitgebreide achtergrondinformatie, dilemma-opdrachten en een kennistoets.

 


Contact

Kijk voor meer informatie en een preview van de e-learning op deze website:

http://www.citaverde.nl/bedrijfsopleidingen/over-ons/projecten/cradle2cradle

 

Aanmelden 

Voor meer informatie of het aanvragen van toegang tot de e-learningmodule, kunt u contact opnemen met CITAVERDE Bedrijfsopleidingen via bedrijfsopleidingen@citaverde.nl