Earth-ships energiesystemen

 

Thema Energiegebruik & -verbruik
Leerniveau VMBO-T, HAVO / VWO, WON, BčtaPlus
Vak Biologie, Techniek
Omvang 180 minuten
Minimaal 3 lesuren (alleen bronmateriaal lezen en vragen maken), maximaal 18 uur (uitwerking ontwerpopdracht).
Kerndoelen Mens en Natuur: 28, 29, 30, 31, 33, 35
Kerndoelen Mens en Maatschappij: 38, 41, 42, 46, 47

 

 

Les (inhoud/aanbod)

Leerlingen verdiepen zich binnen dit project in een zelfvoorzienend huis, in warmte en energie, voedsel en water: een earthship of aardehuis.

Ze leren daarbij de systemen in een earthship kennen, leren de principes van Cradle to Cradle in de bouw en maken aan de hand daarvan in twee¬tallen een ontwerp, bouwtekening en maquette van ‘het ideale aardehuis’.

 

Na de uitvoering presenteren ze hun maquette via multi media om zo hun aardehuisontwerp te ‘verkopen’ aan bewoners van stichting Aardehuis Oost Nederland. Het project sluit aan bij het thema bouwen en systemen.

 

Het lespakket is opgebouwd volgens een vaste structuur.

 

 • Oriëntatie: Leerlingen leren door praktische opdrachten en proefjes rond het thema te doen de basisbegrippen en technieken kennen. Daarmee bereiden zij zich voor op de slotopdracht: een ontwerp opdracht en een werkstuk maken.
 • Definitie: De leerling past de geleerde begrippen toe in de voorbereiding op het ontwerpproces van het werkstuk.
 • Ontwerp: Via een gestructureerde opzet ontwerpt de leerling zijn werkstuk.
 • Uitvoering: De leerling maakt al dan niet in teamverband het ontworpen werkstuk.
 • Oplevering: Het werkstuk wordt op spectaculaire wijze gepresenteerd aan de klas en zo mogelijk aan de opdrachtgever.
 • Nazorg: De leerling reflecteert op het werkproces en het product.

 

Kennisbasis

 • Karakteristieke werkwijze: onderzoeken, ontwerpen.
 • Karakteristieke denkwijze: oorzaak &gevolg, behoud-transport-kringlopen van energie, materie en informatie, duurzaamheid.
 • Vakinhoud: ecosytemen, duurzaamheid, landschap & menselijke activiteit, energie, technische systemen, wisselwerking technologie, natuurwetenschappen en samenleving. (Uit kennisbasis 12; 14 t/m 20, uit kennisbasis 13; 10 t/m 13)

 

Vakoverstijgend en gedifferentieerd

Onderdelen van het educatief lespakket zijn geschikt voor de vakken techniek, maatschappijleer, economie en natuurkunde. Doordat er variatie is aangebracht binnen het interactief lesmateriaal, is differentiatie mogelijk. Het interactief lesmateriaal kan worden ingesteld op niveau.

 

Het educatief lespakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. bronnenmateriaal;
 2. opdrachtenboekje;
 3. interactief lesmateriaal;
 4. kernvragen;
 5. educatieve website en
 6. een docenten-handleiding.

 

Locatie

Lespakket aanvragen, informatie

Het lespakket is aan te vragen via www.educatie-deverbinding.nl.