Energie besparen thuis

online huismodule

 

Thema Energiegebruik & -verbruik
Leerniveau Klas 2 & 3  
Vak Aardrijkskunde, Maatschappijleer
Omvang 75 minuten
kerndoelen mens en natuur: 30, 31 en 33
kerndoelen mens en maatschappij: 39 en 42

 

 

Introductie

In deze les leren leerlingen werken met de online huismodule ontwikkeld door Quintel.

De uitdaging is om in de online situatie zo goedkoop mogelijk het energieverbruik in een huishouden omlaag te brengen en een energieneutraal huis te maken.

Deze les kan als basisles uitgevoerd worden, maar is een vast onderdeel van het XL project jongeren bespaar adviseurs in de wijk (WATT).

 

Model 

De huismodule roept allerlei vragen op.  Hoeveel energie is er nodig in een huishouden?  Welke andere energiebronnen zijn er? Wat zijn de kosten daarvan? Hoeveel energie is er eigenlijk nodig? Wat gebeurt er als we niets doen? Heeft het zin om energie te besparen? Hoe kan je dat het beste doen?

Om antwoorden op dit soort vragen te geven, gebruiken wetenschappers, bedrijven en overheden vaak rekenmodellen. Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Je kunt het gebruiken om de toekomst te onderzoeken. Hoe beter het model aansluit bij de werkelijkheid, des te beter je kunt voorspellen wat er zou kunnen gebeuren.  De huismodule is een model waarbij de cijfers gebaseerd zijn op echte energiedata van Nederland.

 

Aan de slag

Met behulp van de online huismodule kunnen leerlingen met schuifjes het energieverbruik van een huis aanpassen en daarmee inzicht krijgt in het  energiegebruik en – verbruik, energiebesparing en de investeringen. Uiteindelijk met het doel om het energieverbruik in het huishouden (ook bij hun thuis) omlaag te brengen en te kiezen voor een duurzame (hernieuwbare) energiebron. Dat dit noodzakelijk is vweten we allemaal. Het gas is eindig, steenkool is zeer vervuilend en CO₂verergert/ versnelt de opwarming van de aarde.

 

Verwerking

Leerlingen noteren scores van hun uitkomsten over energieverbruik en gebruik, toepassingen duurzame energiebronnen en investeringskosten in een tabel. En vergelijken de scores met hun klasgenoten. Welke leerling heeft de hoogste score?

De opdracht is uit te breiden door de leerling de huismodule in de eigen thuissituatie met de ouder(s)/ verzorgers te bespreken en ze een advies te laten schrijven welke aanpassingen of maatregelen er bij hun thuis nodig zijn om het energieverbruik omlaag te brengen.

 

 

 

 


Animatie: Tips om energie te besparen voor ieder huishouden

Aan de slag

De online huismodule maakt deel uit van de XL opdracht: bespaar adviseur.

Wilt u uw leerlingen met een echte opdracht aan het werk zetten, bijvoorbeeld de leerlingen de wijk in, dan kunt u met de XL opdracht aan de slag. Voor meer informatie, neemt u contact op met IVN: m.c.pas@ivn.nl