Energie-effecten bij chemische reacties

 

Thema Energiegebruik & -verbruik
Leerniveau Klas 2 & 3  VMBO / HAVO / VWO
Vak NaSk
Omvang 30 minuten
kerndoelen rekenen en wiskunde 25,
kerndoelen Mens en Natuur 29,31

 

 

Introductie

 

Bij chemische reacties treedt een energie-effect op. Deze reacties zijn endotherm of exotherm. Bij endotherme reacties is er continue energie nodig en bij een exotherme reactie komt juist energie vrij. Met dit practicum en bijbehorende opdrachten maken de leerlingen kennis met deze twee begrippen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reacties die leerlingen in het dagelijks leven ook tegenkomen.

 

Practicum

 

Met het practicumblad kunnen de leerlingen een practicum uitvoeren met daarin een voorbeeld van een exotherme reactie en een voorbeeld van een endotherme reactie. Vervolgens volgt er nog een reactie waarbij de leerlingen echt goed moeten nadenken om te bepalen of deze reactie endotherm of exotherm is. De leerlingen kunnen dit practicum individueel of in tweetallen uitvoeren.

 

Verwerking

 

Op het practicumblad staan de drie reacties die de leerlingen gaan uitvoeren. Over de waarnemingen/resultaten beantwoorden de leerlingen een aantal vragen. De leerlingen moeten per reactie aangeven of het om een endotherme of exotherme reactie gaat. Ook moeten de leerlingen gegevens in een tabel verwerken tot een grafiek.