Energie in voedingsmiddelen

 

Thema Energiegebruik & -verbruik
Leerniveau Klas 3  Vanaf 3e klas kader/gemengd/theoretische leerweg
Vak Biologie, NaSk
Omvang 50 minuten
kerndoelen Mens en natuur: 29, 32
kerndoelen Rekenen en wiskunde: 22

 

 

Introductie

 

In het dagelijks leven kom je termen als energiewaarde en kilocalorie (kcal) regelmatig tegen. Op tv, in tijdschriften maar ook op de etiketten van voedingsmiddelen. Als je eet krijg je kilocaloriën binnen en deze geven je energie. Maar hoeveel energie is nu precies één kilocalorie en hoe lang moet je bewegen om deze kilocalorie weer te verbranden? Aan de hand van dit practicum zal de leerling een antwoord vinden op deze vragen.

 

Practicum

 

In dit practicum gaan leerlingen, met behulp van de energie in een pinda, water verwarmen. Door de temperatuursverandering in het water te meten kan worden vastgesteld hoeveel energie er in een bepaalde hoeveelheid pinda’s zit. Door dit om te rekenen naar de hoeveelheid energie per portie en per 100 gram kan de leerling zijn resultaat vergelijken met de etiket van het voedingsmiddel en opzoeken hoe lang hij/zij zich moet inspannen om deze energie weer te verbranden.

 

Verwerking

 

De leerlingen werken in groepjes van twee en zullen hun waarnemingen en antwoorden op de vragen opschrijven op een opdrachtenblad.