Energieopwekking met water

 

Thema Energiebronnen
Leerniveau Klas 2  VMBO-t/HAVO
Vak Geschiedenis, NaSk
Omvang 50 minuten
kerndoelen Mens en Natuur: 28, 29, 32, 33

 

 

Introductie

 

Het belang van duurzame energie wordt steeds beter ingezien. De natuurlijke bronnen spelen hierbij een steeds grotere rol. Leerlingen zijn vaak al bekend met de zonne-energie en windenergie, maar energieopwekking uit water is lang niet zo bekend. Dit speelde vroeger een veel grotere rol. Toen werd er energie opgewekt met behulp van een waterrad.

 

Practicum

 

In dit practicum gaan leerlingen onderzoeken hoe energie opgewekt wordt uit water. Dit doen ze door eerst een oriënterend practicum uit te voeren en vervolgens hun eigen waterrad te maken waterrad. Hierbij moeten ze ook kunnen vertellen hoe het waterrad werkt.

 

Verwerking

 

Het practicum zou uitgevoerd kunnen worden in tweetallen/drietallen. Het oriënterende practicum kunnen leerlingen ieder voor zich uitvoeren. Zorg ervoor dat u verschillende materialen bij u heeft, zodat leerlingen niet beperkt worden in hun vrijheid.