Hoe energiezuinig is jouw school? onderzoek B

energielabel van de school

 

Thema Energiegebruik & -verbruik
Leerniveau Onderbouw  VMBO / HAVO / VWO
Vak NaSk
Omvang 240 minuten
kerndoelen Mens en Natuur: 29, 31,
kerndoelen Nederlands: 6,7
kerndoelen Mens en maatschappij: 39

 

 

Introductie

 

De laatste jaren is het een hot item: energie besparen. Dit kan op allerlei verschillende manier. Om te weten hoe er energie bespaart kan worden moet er eerst worden gekeken naar hoeveel energie er eigenlijk verbruikt wordt. Bij deze opdracht wordt er gekeken naar het energieverbruik binnen de school. Hierbij komen termen naar voren als energielabel, vermogen en kilowattuur.

 

Aan de slag

 

De leerlingen gaan in vier groepen de komende lessen aan de slag. Elk groepje krijgt een apart opdrachtenblad met daarop informatie en een onderzoeksvraag. Bij deze onderzoeksvraag bedenken de leerlingen een aantal deelvragen. Op deze deelvragen zoeken ze antwoorden zodat ze de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden.

 

Er zijn vier onderzoeken:

 

  • A. Onderzoek naar de kosten van een computerlokaal voor één schooljaar;
  • B. Onderzoek naar het energielabel van een school met betrekking tot technische aspecten
  • C. Onderzoek naar het energielabel van een school met betrekking op het gedrag van de leerlingen/docenten
  • D. Onderzoek naar de elektrische apparaten op school en het hierbij horende vermogen van de apparaten.

 

Verwerking

 

In de laatste les presenteren de vier groepen de uitslagen van hun onderzoek. Door deze presentaties krijgen ook de andere groepen de theorie en informatie van de onderwerpen behorende bij de verschillende onderzoeken. Uiteindelijk heeft elke groep dan de complete informatie gehad van dit project.