Houtskool maken

 

Thema Energiebronnen
Leerniveau Klas 3  VMBO
Vak Biologie, Geschiedenis, NaSk
Omvang 15 minuten
kerndoelen Mens & Natuur: 31, 37
kerndoelen Mens en maatschappij: 37.

 

 

Introductie

 

Al sinds het jaar 5500 voor Christus maakt de mens gebruik van houtskool als energiebron om bijvoorbeeld ijzer te smeden. Dit komt omdat houtskool een betere energiebron is dan gewoon hout. Om 1 kilo bruikbaar ijzer te maken heb je 760 kilo eikenhout nodig. In Engeland werden er dan ook in de 16e eeuw wetten opgesteld om gehele ontbossing te voorkomen. In de eerste wereldoorlog werd er ook nog houtskool gebruikt, nu niet meer als brandstof maar voornamelijk als bestandsdeel van buskruit en gasmaskers.

Tegenwoordig is houtskool als energiebron vervangen door brandstoffen als aardgas of het sterk vergelijkbare steenkool. Het gebruik van deze energiebronnen heeft als voordeel dat het gemakkelijker op grote schaal te vervaardigen is dan houtskool.

 

Practicum

 

In dit practicum gaan leerlingen zelf van hout houtskool maken. Dit vindt plaats onder invloed van temperaturen vanaf 280 ° C. Het practicum is voor de leerlingen gemakkelijk in te zetten en dit duurt dan ook niet lang. Het proces van hout naar houtskool duurt wel langer, ongeveer 2 uur. Een mogelijke keuze van een docent is om in het begin van het lesuur het practicum in te zetten en vervolgens normaal les te geven. Hij kan dan zelf na de les het verwarmen stoppen en de houtskool laten afkoelen.

 

Verwerking

 

De houtskool zal niet in hetzelfde lesuur afgekoeld zijn als het lesuur waarin het experiment is ingezet. Een eventuele verwerking zal dus ook niet in hetzelfde lesuur kunnen plaatsvinden.

Een leuke methode om dit practicum af te sluiten is door leerlingen zelf hun eigen houtskool te laten testen. Dit kan het beste buiten of in een zuurkast gebeuren.