Jouw energiezuinige wijk en woning

 

Thema Energiegebruik & -verbruik
Leerniveau VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Burgerschapskunde, Maatschappijleer, NaSk, Techniek
Omvang 750 minuten
Kerndoelen Nederlands 05, 06, 07
Kerndoelen Mens & Natuur 28, 29, 30, 31
Kerndoelen Mens & Maatschappij 36, 38, 39

 

 

De opdracht

Wie staat er wel eens stil bij zijn of haar energieverbruik? En waarvoor heb je eigenlijk allemaal energie nodig? Waar komt die energie vandaan? Wie weet waar het grootste deel van onze energie vandaan komt? Het overgrote deel van onze energie komt uit fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie, aardgas. Deze energie zorgt voor veel luchtverontreiniging en klimaatverandering met alle gevolgen van dien.


De fossiele brandstoffen zijn geen duurzame bron van energie, omdat deze én zorgen voor allerlei milieuproblemen én omdat deze brandstoffen niet oneindig zijn, met andere woorden, ze raken een keer op. Wat is dan duurzame energie? Duurzame energie heet zo omdat de bronnen (zoals zon en wind) niet kunnen opraken en daardoor duurzaam zijn. Deze vorm van energie belast het milieu minder zwaar, doordat er veel minder van het broeikasgas CO2 bij vrijkomt.

 

Maar……….

 

De meest duurzame energie is de energie die we niet verbruiken! Daarom zetten we in op gedragsverandering van mensen en het verduurzamen van de huidige woningvoorraad door middel van isoleren en zuinigere energiebesparende apparatuur.

In deze opdracht gaan de leerlingen zich verdiepen in de mogelijkheden van hun eigen wijk, of een andere wijk in de gemeente Haarlem, een energiezuinige wijk te maken. 

 

Aan de slag met deze opdracht?

Wil je dat jouw leerlingen aan de slag gaan met deze opdracht? Neem dan contact op met de rechts vermelde contactpersonen. Het is mogelijk de opdrachtvraag in samenspraak af te stemmen en geschikt te maken voor jouw school en de deelnemende klassen.

 

 

Locatie

Op deze video zie je het resultaat van een Scholen voor Duurzaamheid project op een school die al een project heeft gedaan met het thema de energiezuinige wijk en woning.

Contact

Marie-José Brandsma (Gemeente Haarlem): mjabrandsma@haarlem.nl

 

Remko Cremers (Liander): remko.cremers@alliander.com