Leerwandelroute in de stad Utrecht

Langs acht energie-duurzaamheidsinitiatieven

 

Thema Klimaat & klimaatveranderingen
Leerniveau Klas 3 en 4  VMBO-T / HAVO / VWO
Vak Biologie, Economie, Geschiedenis, Maatschappijleer, Techniek
Omvang 480 minuten
Voorbereiding, route, verwerking, nabespreking in de klas: minimaal 8 uur, maximaal 20 uur.
Kerndoelen Mens en Natuur: 28, 29, 30, 33, 35
Kerndoelen Mens en Maatschappij: 36, 38, 40, 41, 45, 46, 47
Extra Multimediale presentatie door de leerlingen.

 

 

Bedrijven werken op verschillende wijzen aan duurzaamheid en de link om zorgvuldig met energie om te gaan en te besparen. Vanuit verschillende invalshoeken, zoals energieopwekking, voeding, groene daken, vermindering verpakking, minder transport, komt het thema energie aanbod.

 

Les (inhoud/aanbod)

Een wandelroute in en rond het centrum van de stad Utrecht laat uw leerlingen kennis maken met acht verschillende duurzaamheidsinitiatieven, van NS/Prorail/Centraal station Utrecht, Dienst Landelijk Gebied, Movares, Sincero fair trade kleding, Lush cosmetica, Dakdokters, EkoPlaza voeding, hippe Sussies kledingrecycling.

Op elke locatie krijgen de leerlingen via de ontwikkelde app informatie over elk duurzaamheidsinitiatief. Ook krijgen zij een opdracht die zij ter plekke uitvoeren.

 

Kennisbasis

  • Karakteristieke werkwijze: onderzoeken, ontwerpen.
  • Karakteristieke denkwijze: oorzaak & gevolg, behoud-transport-kringlopen van energie, materie en informatie, duurzaamheid.
  • Vakinhoud: ecosytemen, duurzaamheid, landschap & menselijke activiteit, wisselwerking technologie, natuurwetenschappen en samenleving. (Uit kennisbasis 12; 14 t/m 20, uit kennisbasis 13; 10 t/m 13)

 

Modulair

Het lesmateriaal is modulair daardoor kunnen docenten zelf een programma samenstellen uit de verschillende onderdelen. Een docent kan op deze manier het programma aan zijn eigen situatie aanpassen en het programma heel kort houden, of juist uitgebreid maken. Projecten zijn mogelijk vanaf acht lesuren van 45 of 50 minuten tot twintig lesuren van 45 of 50 minuten.

 

Vakoverstijgend en gedifferentieerd

Onderdelen van het educatief lespakket zijn geschikt voor de vakken techniek, geschiedenis, maatschappijleer, economie en biologie. Doordat er variatie is aangebracht binnen het interactief lesmateriaal, is differentiatie mogelijk. Het interactief lesmateriaal kan worden ingesteld op niveau.

 

Het educatief lespakket bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. bronnenmateriaal;
  2. opdrachtenboekje;
  3. interactief lesmateriaal;
  4. kernvragen;
  5. educatieve website
  6. de app en
  7. een docenten-handleiding.

 

 

Locatie

Lespakket aanvragen

Meer informatie over de route en de locaties: www.goes-green.nl. Het lespakket is aan te vragen via www.educatie-deverbinding.nl.