Meten met Coach: endotherm of exotherm?

 

Thema Energiegebruik & -verbruik
Leerniveau Klas 3  VMBO KADER/THEORETISCH/HAVO
Vak NaSk
Omvang 50 minuten
kerndoel Mens & Natuur: 29, 31

 

 

Introductie

 

Tegenwoordig wordt er steeds meer met computers gewerkt. Ook wordt er veel gemeten met een computer. Dit kan ook bij scheikunde door gebruik van het programma Coach. In de bovenbouw maken leerlingen hier vaak pas kennis mee en soms helemaal niet. Met Coach kan bijvoorbeeld gemakkelijk de temperatuur gemeten worden. Het resultaat verschijnt dan in de vorm van een grafiek waarbij de temperatuur is uitgezet tegen de tijd. Bij deze opdracht maken de leerlingen kennis met Coach door de temperatuur te meten met Coach.

 

Practicum

 

Bij het practicum maken leerlingen gebruik van Coach en een temperatuursensor. De leerlingen gaan van de verschillende reacties meten of de temperatuur stijgt of juist daalt. Aan de hand daarvan kunnen ze conclusies trekken of deze reactie endotherm of exotherm zijn. Het voornaamste doel van deze opdracht is echter om de leerlingen eens een keer te laten werken met Coach. De leerlingen leren hierbij niet hoe ze de meetopstelling moeten maken en aansluiten. Ze maken alleen kennis met Coach en hierbij hoeven ze alleen de meting te doen en de grafieken die verkregen worden op te slaan als afbeelding.