Windenergie

 

Thema Energiebronnen
Leerniveau Klas 1 & 2  VMBO / HAVO / VWO
Vak NaSk
Omvang 30 minuten
kerndoelen Mens en Natuur 28, 30, 31, 32

 

 

Introductie

Energie is één van de onderwerpen die in de natuurkundeboeken aan bod komt. Er zijn verschillende soorten energie en zo ook energiebronnen. In dit practicum maken de leerlingen op een eenvoudige manier kennis met ‘wind energie’. Dit proefje kan een aanleiding zijn om verder voor te borduren op het onderwerp energiebronnen. Ook kan dit proefje een aanleiding zijn om de leerlingen meer onderzoek te laten doen naar windenergie en windmolens.

 

Practicum

Tijdens deze opdracht gaan de leerlingen onderzoeken of de vorm van de wieken uitmaakt voor de draaisnelheid van de molen. De leerlingen bedenken zelf verschillende vormen wieken en laten deze draaien. Ze gaan testen welke vorm het beste draait en dus het meeste energie kan leveren.

 

Verwerking

De leerlingen kunnen in tweetallen werken om deze proef uit te voeren. Ook is het mogelijk om elke leerling individueel de opdracht uit te laten voeren. Hun waarnemingen en antwoorden op de vragen kunnen ze invullen op het werkblad.