Zonne-energie voor elektriciteitsopwekking

 

Thema Energiebronnen
Leerniveau Klas 3  HAVO / VWO
Vak techniek
Omvang 180 minuten
Kerndoel

 

 

Zonne-energie

In deze lesmodule gaat het over de werking van de zonnecellen en zonnepanelen, over het opslaan van de zonnenergie en over de toepassingen. De leerlingen kunnen berekenen hoeveel zonnepanelen hij thuis nodig heeft voor de elektriciteitsvoorziening van zijn huis.

In zeeland kan deze module in het VO uitgevoerd worden met een bijbehorende leskist en een gastles door het IVN. Zie bij contact voor meer informatie.

 

Introductie

De hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt is gigantisch.Er is ruim voldoende energie voorhanden, de kunst is om al deze zonneenergie goed te benutten.

Zonneenergie is één van de hernieuwbare duurzame energiebronnen. Voor het opwekken van zonne-energie heb je zonnecellen nodig. In de zonnecellen wordt licht omgezet in elektriciteit. Deze zonnecellen worden in serie geschakeld tot een zonnepaneel voor het hoogste rendement.

Een zonnepaneel wekt elektriciteit op. Als je deze zonnestroom niet meteen kunt benutten, bijvoorbeeld zoals bij de de zonnebloem voor het motortje, kun je hem opslaan zodat je er later nog wat aan hebt. Dat kan bijvoorbeeld in een accu of oplaadbare batterij. Maar het kan ook met behulp van het elektriciteitsnet

 

Energiebeleid

Nederland wil in 2050 zijn overgestapt op een CO2-arme samenleving. Dit sluit aan bij de energiedoelstelling van de Europese Unie. De EU streeft naar 80-95% minder CO2-uitstoot in 2050 (ten opzichte van 1990). Teveel uitstoot van CO2 is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde en daarmee de klimaatverandering. Zonne-energie kan een belangrijke bijdrage leveren, maar daarvoor is wel een goed en stabiel duurzame energiebeleid nodig.

 

 


werking van zonnecel

Gastles gewenst ?

In de provincie Zeeland kunt u als school een leskist lenen en ook een gastles aanvragen. Een prima manier om de lesmodule Zonne-energie voor elektriciteitsopwekking te introduceren. Of om de installatie van de zonnepanelen een feestelijk tintje te geven. De gastles duurt ongeveer 1½ uur. Voor meer informatie over de leskist en de gastles neemt u contact op met Rita de Ligt van IVN Zeeland: 0113-211 675.