Meer met water

Enthousiast en geïnspireerd geraakt door de wateropdrachten en je wilt meer met water...? Op deze pagina tref je nog meer (kant-en-klaar) educatief materiaal aan over het thema 'water'. Wil je zelf een les samenstellen? Of ben je op zoek naar (verdiepende) fragmenten en bronnen over water? Raadpleeg dan de zoekmachines.

 

 

Lesmateriaal

 

Ir.D.F.Woudagemaal

Ir.D.F.Woudagemaal

Het Ir D.F. Woudagemaal in Lemmer (1920) is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog werkt. U bent met uw klas van harte welkom om een kijkje te nemen. Voorbereiden: zie educatiemateriaal

Waterwise

Waterwise

digitale lesmodule over water voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Watercanon

Watercanon

Een mooie en complete watercanon.Van waterkwaliteit tot waterpeil, van zeevaart tot zuiderzeewerken; de gehele Nederlandse watergeschiedenis komt in dit watercanon uitgebreid aan bod.

Ruimte voor de Rivier

Ruimte voor de Rivier

Nu ruimte maken voor rivieren = straks droge voeten blijven houden. Deze site biedt interessante informatie op het gebied van rivieren en water. Prima toe te passen in lessen of bij het maken van een werkstuk.

Waddenzeeschool

Waddenzeeschool

De website van de Waddenzeeschool biedt o.a. lesmateriaal voor VO onderbouw en bovenbouw over verschillende thema's die met flora en fauna van het Wad te maken hebben.

Deltawerken

Deltawerken

De site Deltawerken biedt veel informatie over water, natuur en recreatie. Op de website zijn lesmappen te downloaden voor VMBO en HAVO / VWO over de overstromingen in Zeeland en Zuid-Holland.

Droppie Water

Droppie Water

De website van Droppie Water laat leerlingen op een speelse manier kennis maken met water. Het lesmateriaal dat ontwikkeld is voor groep 7&8 kan ook prima toegepast worden voor de onderbouw.

Film: Water: vriend of vijand?

Film: Water: vriend of vijand?

Hoe veilig zijn we eigenlijk achter onze stoere dijken? Wat doen we eraan om ze goed te houden en wat kan er gebeuren als een zeedijk onverhoopt tóch doorbreekt? Informatie voor bovenbouw havo/vwo.

De optimale dijk

De optimale dijk

Klimaatverandering, de stijging van de zeespiegel, of bouwen op 6 meter onder NAP. Actuele onderwerpen die ons behoorlijk bezighouden. In 1 tot 4 lesuren kan het lespakket volledig worden behandeld.

Waterveldwerk en proefjes

Waterveldwerk en proefjes

Een site met allerlei waterproefjes. Stap voor stap worden leerlingen begeleid bij het uitvoeren van veldwerk voor het bepalen van de waterkwaliteit.

Stichting RIONED

Stichting RIONED

Lesmateriaal voor groep 7 & 8 van het basisonderwijs over riolering. Ook te gebruiken voor onderbouw voortgezet onderwijs. Lesmateriaal is te downloaden of te bestellen bij Stichting RIONED.

Nederland onder water?!

Nederland onder water?!

Een innovatief onderwijsproject voor het VMBO over klimaatverandering en Europa. Door diverse opdrachten maken leerlingen op een aansprekende manier kennis met de klimaatthematiek.

Leven met water - watereducatie bij AK

Leven met water - watereducatie bij AK

Lesmethode horende bij de Wateratlas. De lesmethode bestaat uit drie lessen en is bedoeld voor de bovenbouw HAVO / VWO.

Watereducatie

Watereducatie

Op de site van Watereducatie vind je een aanbod van educatief lesmateriaal over water. Het lesmateriaal sluit aan op de thema's die aan bod komen binnen het WaterXplorelab.

Watertafel te leen

Watertafel te leen

Waterschap Hunze en Aa's heeft een watertafel te leen: een groot touch screen, waarmee middels drie spellen kennis wordt gemaakt met het werk van een waterschap

Over de watersnoodramp en de deltawerken

Over de watersnoodramp en de deltawerken

Op zoek naar informatie over de watersnoodramp? Hier vind je lesmateriaal over dat onderwerp, maar ook over de maatregelen (deltawerken) die naderhand getroffen zijn. Zowel geschikt voor VMBO als voor Tweede Fase.


 

Interessante links

 

WET: Wat weet jij al over water?

WET: Wat weet jij al over water?

Wat weet jij al over water? Via deze site kan er een lesprogramma op maat gemaakt worden door Scholen voor Duurzaamheid over het thema water.

Waterschap Velt & Vecht

Waterschap Velt & Vecht

Lesbrieven (vb. 'werk van het waterschap'), lesmappen (vb. 'zuiver water met vlooien'), folders, DVD's en rondleidingen bij waterzuiveringsinstallaties zijn gratis aan te vragen bij het waterschap (0524) 59 22 22.

Educatie op waterschappen.nl

Educatie op waterschappen.nl

Een educatieve site waar leerlingen informatie kunnen vinden over waterbeheer en waterkwaliteit. Verder suggesties voor activiteiten en aanbod van lespakketten over allerlei thema's rond water.

Waterwonderen

Waterwonderen

Jongeren denken niet snel aan een carričre in de watersector. Om dat te veranderen is deze campagne opgestart om jongeren te interesseren voor een baan in de watersector.

Ik onderzoek water

Ik onderzoek water

Laat examenleerlingen hun profielwerkstuk maken over een relevant maatschappelijk probleem in de watersector. De leerlingen worden begeleid door waterexperts van gemeentes, ingenieursbureaus of waterschappen.

Watereducatie op Rioolinfo

Watereducatie op Rioolinfo

Op deze pagina van de site Rioolinfo treffen docenten een overzicht van links aan naar andere websites met een aanbod van educatief materiaal rond het thema water.

Watermuseum

Watermuseum

Het Nederlands Watermuseum is een eigentijds en interactief museum over alle aspecten van zoet water. De informatiebladen bevatten veel achtergrondinformatie.

De energiefabriek

De energiefabriek

Met de Energiefabriek leveren de waterschappen niet alleen een bijdrage aan het beperken van de CO2 uitstoot, ze kunnen ook een vd grootste groene energieproducenten worden.

Watervoetafdruk

Watervoetafdruk

Wil je met je school de uitdaging aangaan om het ecologische verhaal te integreren in bestaande lessen? Dan is dit project rond de watervoetafdruk een absolute aanrader. (let op belgische site)

Water

Water

Water: een boek geschreven door Lucas Reijnders. In dit boek vind je veel wetenschappelijke informatie over water. Geschikt voor VWO bovenbouw.

klimaatverandering

klimaatverandering

Wordt klimaatverandering het einde van de wereld?
Dit zeggen de feiten.


 

Zoekmachines

 

Wikiwijs

Wikiwijs

Gebruik de zoekmachine van Wikiwijs om te zoeken naar (les)materiaal over water. Gebruik de filters om je zoekopdracht te verfijnen en de kans op gewenst resultaat te vergroten.

Groengelinkt

Groengelinkt

GroenGelinkt zorgt voor een betere toegang tot en samenhang van educatieve materialen, activiteiten, locaties en organisaties op het gebied van NME.