Adviseurs van de toekomst

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie, Maatschappijleer
Omvang 0 minuten

 

 

Een echte adviseur

Adviseurs van de toekomst is een Scholen voor Duurzaamheid project dat zich afspeelt in de vier Overijsselse gemeenten rond de rivier de Vecht. In een Scholen voor Duurzaamheidsproject gaan leerlingen aan de slag met een probleemstelling of opdracht van een echte opdrachtgever. De klas richt een adviesbureau op dat het probleem van verschillende kanten gaat benaderen. Vaste onderdelen in het project zijn het contact met de opdrachtgevende partij en een eindevenement.

 

 

Het project

Dit project is geschikt voor alle leerniveaus omdat de methode ruimte biedt voor eigen invulling. De duur en intensiteit van het project is variabel. In het voortraject wordt in nauw overleg een draaiboek opgesteld. Daarmee wordt ook de beschikbaarheid van de opdrachtgevende partij gewaarborgd. Deze projectvorm leent zich uitstekend voor vakoverstijgende lessen. Vakken als Maatschappijleer, Nederlands, Aardrijkskunde en Biologie lenen zich het best voor deze vorm. Het project wordt professioneel begeleid door Natuur en Milieu Overijssel en natuuractiviteitencentrum de Koppel.

 

 

Ruimte voor de Vecht

Het project is opgezet vanuit het programma Ruimte voor de Vecht waar de provincie Overijssel samen met een aantal partners bezig is met het ontwikkelen van de openbare ruimte rond de Vecht. Recreatie, waterveiligheid, economie, natuur en nog veel meer thema`s komen hier samen. Rond dit programma zijn verschillende opdrachten en probleemstellingen geformuleerd. Op basis van leerniveau en deelnemende vakken wordt een keuze gemaakt en kan het project beginnen. Jaarlijks is er een eindevenement waar de projecten tot leerzaam en feestelijk hoogtepunt komen. Ieder adviesbureau levert een rapport en presenteert zijn advies  aan de opdrachtgever. In het schooljaar 2012-2013 zijn de opdrachtgevers de waterschappen Groot Salland en Velt en Vecht.

 

 

Extra info

Scholen voor Duurzaamheid

Maatschappelijke Stage

Ruimte voor de Vecht

 


Locatie

Aan de slag!

Wil je met jouw klas aan de slag? Neem dan contact op met Jan Willem Jorritsma. Natuur en Milieu Overijssel verzorgt een docententraining, de afstemming en het draaiboek. Dit project kan ook als Maatschappelijke Stage worden ingezet.