Bestemmingsplan kustdorp Delfzijl

 

Thema Watervoorziening & Gebruik
Leerniveau Klas 3  HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde
Omvang 180 minuten
Kerndoelen Mens & Maatschappij 38, 39, 42

 

 

Bestemmingsplan kustdorp Delfzijl

Leerlingen denken mee aan de ontwikkeling van een bestemmingsplan voor het havenstadje Delfzijl. Er zijn bepaalde randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden, maar daarbuiten zijn leerlingen vrij om met creatieve oplossingen te komen.

 

Introductie

Delfzijl is een havenstadje. Tussen de zee en zijn handelshaven staat een grote stalen damwand. Deze beschermt het stadje tegen de zee. Al lange tijd wil men in Delfzijl een fraaiere overgang tussen stad en water die niet zo sterk oogt als een grote vaste barrière. Verschillende keren is gezocht naar een oplossing, maar deze is nooit gevonden. Daarom is in 2011 het Marconi-project gestart. Hiermee wil Delfzijl een richting geven aan de plannen voor de zeewering.

 

Bestemmingsplan

De ideeën voor een bijzonder gebied tussen stad, land, industrie en de zee zijn op dit moment in volle gang. Aan leerlingen de vraag om met hun eigen creativiteit bij te dragen aan deze uitdaging. In het lesmateriaal staat duidelijk de werkwijze omschreven.

 

Verwerking

In tweetallen maken leerlingen een bestemmingsplan voor het havenstadje Delfzijl. Dit bestemmingsplan zal als input dienen voor nieuwe ideeën voor de gemeente Delfzijl. Leerlingen maken een schets (plattegrond) van hun bestemmingsplan, lichten het plan toe in het bijbehorende versgalg en presenteren de plannen aan klasgenoten.