Blauwalg onder de microscoop

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau Klas 1 & 2  VMBO / HAVO / VWO
Vak Biologie
Omvang 120 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29, 30, 31
Periode Voorjaar, zomer & herfst

 

 

Blauwalg onder de microscoop

Wat is blauwalg? En hoe ziet het eruit? Welke verschillende blauwalgen zijn er? In deze les gaan leerlingen zelf algen verzamelen en bekijken onder de microscoop. Prima te combineren met de les 'Let op! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg'.

 

Introductie: wat is blauwalg?

In een tijdsbestek van ongeveer 20 minuten maken de leerlingen kennis met de blauwalg. In de lesbrief is stap voor stap omschreven hoe de docent het onderwerp op levendige wijze in de klas kan introduceren. De introductie van de blauwalg vergt wel enige voorbereiding van de docent. Neem mee de les in; een vieze sok, doorzichtige fles/bak/aquarium met (blauw)algen uit een poel/sloot/vijver en een plant.

 

Algen herkennen; het veld in!

Leerlingen gaan buiten zelf op zoek naar algen. Ze weten nu dat algen tot de cyanobacteriën horen. Aan de hand van de folder 'Herkenning cyanobacteriën in het veld’ (te downloaden via de website van Stowa) gaan leerlingen zelf onderzoeken welke algen ze tegenkomen. De lesbrief geeft praktische handvatten bij de voorbereiding van het veldwerk. Neem monsters van algen mee naar school. In de handleiding voor leerlingen vind je zaken waar in de voorbereiding van het veldwerk rekening mee gehouden moet worden. Dat betreft bijvoorbeeld het onderzoeksmateriaal dat mee moet naar de veldlocatie.

 

Verwerking

Leerlingen gaan de monsters die ze hebben genomen bekijken onder de microscoop. Per monster maken ze een natuurgetrouwe tekening, waarbij ze zich houden aan de richtlijnen hiervoor (zie leerboek). Ze hoeven in de tekening geen onderdelen aan te geven. Het gaat erom dat de vaardigheden met het werken met een microscoop worden geoefend.

 


Gastles organiseren?

Op de pagina 'Over ons' zie je een kaartje met een overzicht van deelnemende waterschappen. Zoek de samenwerking!