De watervoetafdruk

 

Thema Watervoorziening & Gebruik
Leerniveau Klas 2  HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 120 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 30, 31
Kerndoelen Mens & Maatschappij 36, 42

 

 

Waterverbruik

Planten, dieren en mensen...ze verbruiken allemaal water. Toch is het meeste waterverbuik indirect te noemen. Dat betekent dat het water gebruikt is in processen zoals bij het maken van voedsel, kleding en industriële producten. De verdeling is zelfs zo, dat ons dagelijkse waterverbruik slechts 2% bedraagt en de andere 98% verbruikt wordt in productieprocessen.

 

Introductie

De watervoetafdruk is de hoeveelheid water die nodig is om een product te maken, genomen over de hele productieketen. In de lesbrief is stap voor stap omschreven hoe de docent het onderwerp op levendige wijze in de klas kan introduceren. De introductie van de blauwalg vergt wel enige voorbereiding van de docent. Neem mee de les in; t-shirt (katoen), kopje koffie, reep chocola, suiker, tomaten, glas wijn, vel papier en een biefstuk.

 

Watervoetafdruk

De docent start met een filmpje over water en leven, waarna klassikaal verbanden gelegd worden. Daarna aan de leerlingen de opdracht om de meegenomen producten in een rij te zetten; van veel naar weinig waterverbruik. De docent legt daarbij ook uit dat niet alleen de hoeveelheid geconsumeerd water van belang is, maar dat de herkomst van het product ook invloed heeft op het waterverbruik.

 

Verwerking

Naast de watervoetafdruk bestaat er ook een ecologische voetafdruk. Ieder groepje zet een plan op papier hoe ze hun eigen ecologische voetafdruk en watervoetafdruk te verbeteren/verkleinen. Ter afsluiting presenteert ieder groepje hun suggestes voor de klas.