Deltawerkers

 

Thema Water & Leven
Leerniveau Onderbouw  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 600 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29, 30, 31

 

 

Deltawerkers

In dit project gaan leerlingen op zoek naar de toeristische mogelijkheden van het waterrijke gebied van de IJsseldelta. In het project wordt er gewerkt aan de hand van de methodiek Verhalend Ontwerpen. De methodiek geeft leerlingen een actieve rol in de uitvoering. In de rol van onderzoeker gaan leerlingen op verzoek van een gezin de bezoekmogelijkheden in de IJsseldelta onderzoeken. Met de informatie die ze vergaren, maken leerlingen een programma voor de 'opdrachtgever'.

 

Inleving en onderzoek

Bij de start van het project kruipen leerlingen 'in de huid van' een gebiedsonderzoeker. Ze moeten immers een goed antwoord vinden op de vraag van het gezin. Leerlingen leven zich in in de bezoekers van de IJsseldelta; wat willen bezoekers graag doen / bezoeken / beleven in het gebied? Na inventarisatie volgt de uitwerking van mogelijke activiteiten in een excursieprogramma.

 

Verwerking

De activiteiten worden in groepjes uitgewerkt in een programmaonderdeel. De verschillende onderdelen worden samengevoegd tot één programma. Tenslotte worden de gekozen aciviteitslocaties bezocht, waarbij de voorbereidende groepjes het programmaonderdeel presenteren.

 

 


Locatie

Aan de slag?

Wil je met jouw klas aan de slag met het project Deltawerkers? Neem dan contact op met Marijke Wester (NMO) | 038 - 425 09 60.