Drinkwater

 

Thema Watervoorziening & Gebruik
Leerniveau VMBO-T, HAVO / VWO, WON, BčtaPlus
Vak Biologie, Techniek
Omvang 180 minuten
Minimaal 3 lesuren (alleen bronmateriaal lezen en vragen maken), maximaal 18 lesuren (uitwerking ontwerpopdracht).
Kerndoelen Mens en Natuur: 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35
Kerndoelen Mens en Maatschappij: 36, 38, 41, 42, 46, 47

 

 

Hier in Nederland hoef je niet ver te zoeken naar water. Je hoeft de kraan maar open te draaien en het stroomt je tegemoet. Dat is in andere landen wel anders. Maar als je beseft dat er elke dag afvalwater wordt geloosd in de rivieren die ook voor ons drinkwater zorgen, dan kun je je afvragen hoe lang dit nog zo is.

 

Les (inhoud/aanbod)

In dit project verdiepen de leerlingen zich in kwaliteit en aanwezigheid van drinkwater, waterzuiveringsstation en de vervuiling van drinkwater.

Leerlingen ontwerpen een eigen filtersysteem om drinkwater te zuiveren. Hiervoor worden verschillende reini¬gingstechnieken onderzocht en de watervoorraad en de waterhuisvesting in Nederland bekeken en vergeleken met andere landen

 

Uiteindelijk maken leerlingen zelf een filter dat ingezet kan worden bij het zuiveren van water in landen waar drinkwater niet makkelijk voorradig is. Maar één filter is natuurlijk niet genoeg. Een productielijntje in de klas zorgt ervoor dat leerlingen ervaring opdoen met het seriematig produceren van apparaten.

 

Het lespakket is opgebouwd volgens een vaste structuur.

 

 • Oriëntatie: Leerlingen leren door praktische opdrachten en proefjes rond het thema te doen de basisbegrippen en technieken kennen. Daarmee bereiden zij zich voor op de slotopdracht: een ontwerp opdracht en een werkstuk maken.
 • Definitie: De leerling past de geleerde begrippen toe in de voorbereiding op het ontwerpproces van het werkstuk.
 • Ontwerp: Via een gestructureerde opzet ontwerpt de leerling zijn werkstuk.
 • Uitvoering: De leerling maakt al dan niet in teamverband het ontworpen werkstuk.
 • Oplevering: Het werkstuk wordt op spectaculaire wijze gepresenteerd aan de klas en zo mogelijk aan de opdrachtgever.
 • Nazorg: De leerling reflecteert op het werkproces en het product.

 

Kennisbasis

 • Karakteristieke werkwijze: onderzoeken, ontwerpen.
 • Karakteristieke denkwijze: oorzaak & gevolg, behoud-transport-kringlopen van energie, materie en informatie, duurzaamheid, systemen en systeemmodellen.
 • Vakinhoud: ecosystemen, voedsel en kringlopen, duurzaamheid, landschap & menselijke activiteit, materialen, energie, technische systemen, wisselwerking technologie, natuurwetenschappen en samenleving. (Uit kennisbasis 12; 14 t/m 20, uit kennisbasis 13; 10 t/m 13)

 

Vakoverstijgend en gedifferentieerd

Onderdelen van het educatief lespakket zijn geschikt voor de vakken techniek, aardrijkskunde, maatschappijleer, economie en biologie. Doordat er variatie is aangebracht binnen het interactief lesmateriaal, is differentiatie mogelijk. Het interactief lesmateriaal kan worden ingesteld op niveau.

 

Het educatief lespakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. bronnenmateriaal;
 2. opdrachtenboekje;
 3. interactief lesmateriaal;
 4. kernvragen;
 5. educatieve website en
 6. een docenten-handleiding.

 

Locatie

Lespakket aanvragen, informatie

Het lespakket is aan te vragen via www.educatie-deverbinding.nl.