Het werk van een waterschap

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau Klas 1 & 2  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 50 minuten
Kerndoelen Mens & Maatschappij 38

 

 

Waterbeheer

Water, het is in Nederland overal om ons heen. Als het lang of veel geregend heeft, is er teveel van. Als er droogte heerst, moet het aangevoerd worden. De landbouw heeft baat bij een lagere grondwaterstand, terwijl de natuur juist gedijt bij een hogere grondwaterstand. Welke instantie draagt er eigenlijk zorg voor dat we niet verdrinken, veilig kunnen zwemmen, beschikking hebben tot voldoende drinkwater en de boeren voldoende water hebben voor hun vee en gewassen?

 

Introductie: wat is een waterschap?

Wat is nou precies een waterschap en welke taken liggen daar? In 4 stappen van elk ongeveer 10 minuten maken leerlingen kennis met het waterschap. In de lesbrief is stap voor stap omschreven hoe de docent het onderwerp op levendige wijze in de klas behandeld. De opdracht vergt een kleine voorbereiding: het moet namelijk mogelijk zijn een filmpje te tonen aan leerlingen.

 

Verwerking

Klassikaal, bij voorkeur in de vorm van een onderwijsleergesprek, delen leerlingen hun meningen en inzichten over het waterschap. De les ‘Waterbeheer, kan jij het aan?’, waarin leerlingen een rollenspel doen rond het muskusrattenbeleid in Nederland, sluit goed aan op deze les.

 


Gastles organiseren?

Op de pagina 'Over ons' zie je een kaartje met een overzicht van deelnemende waterschappen. Zoek de samenwerking!