Hoe groot is jouw watervoetafdruk?

Een zelf-test

 

Thema Watervoorziening & Gebruik
Leerniveau Klas 2 & 3  HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Maatschappijleer
Omvang 25 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 31
Kerndoelen Mens & Maatschappij 42

 

 

Introductie

In deze les bekijken leerlingen hun eigen watervoetafdruk en vergelijken de uitkomsten daarvan met die van klasgenoten. Deze les kan op zich uitgevoerd worden, maar kan ook toegepast worden als prima en logische aanvulling op de les 'De watervoetafdruk'. Gebruik je deze les als aanvulling? Sla dan in deze les de introductie over. Voor deze les is het essentieel dat iedere leerling over een computer kan beschikken.

 

Jouw watervoetafdruk

De gemiddelde wereldburger gebruikt 4000 liter water per dag. Dat blijkt uit een mondiale studie van de universiteit Twente in 2010 naar de watervoetafdruk. De watervoetafdruk is een maat voor de hoeveelheid water die nodig is om een product te maken, genomen over de hele productieketen.

 

Aan de slag

Aan de hand van producten die je eet en gebruikt kun je je eigen watervoetafdruk berekenen. Leerlingen gaan naar de website van Water Footprint Network en gebruiken de Quick Calculator. Daarna doen ze de uitgebreidere test. Aan de hand van de Extended Calculator berekenen leerlingen hun eigen watervoetafdruk.

 

Verwerking

Leerlingen noteren hun watervoetafdruk in een schema en vergelijken die met de watervoetafdrukken van klasgenoten. De opdracht is uit te breiden door leerlingen een advies aan zichzelf te laten schijven over hoe ze hun voetafdruk kleiner kunnen maken.