Natuurvriendelijke oevers

 

Thema Water & Leven
Leerniveau Onderbouw en Middenbouw  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 500 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29, 30, 31
Extra vakken Techniek

 

 

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor waterveiligheid, voldoende water en schoon en gezond water in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer.

Deze verantwoordelijkheden zijn vertaald naar taken. Om taken goed te kunnen uitvoeren, zijn we altijd wel ergens aan het werk. Een van de taken is de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Noorderzijlvest heeft de ambitie om voor 2015 ongeveer vijftig kilometer natuurvriendelijke oevers aan te leggen. In april 2013 is gestart met de eerste anderhalve kilometer in Garmerwolde langs het Damsterdiep.

 

Natuurvriendelijke oevers

Moeten de randen van de sloten en vaarten altijd recht en saai? Het kan ook anders. Een vlakke natuurvriendelijke oever is goed voor planten en dieren. Het is een stuk minder saai. Wat levert zo’n oever op voor bijvoorbeeld veiligheid, natuur, leefbaarheid, recreatie en schoon water? Noorderzijlvest doet onderzoek hoe natuurvriendelijke oevers zo efficiënt mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van water en geeft waterbeheerders handvatten voor de aanleg en het beheer van de oevers.

 

Onze vraag aan jullie

De vraag aan jullie luidt dan ook: maak een adviesrapport over een aantal specifieke aspecten die van belang zijn voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers, waarin onder andere de volgende vragen worden beantwoord: Waar moet je allemaal rekening mee houden als waterbeheerder bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever? Waar moeten oevers aan voldoen om bepaalde vissoorten (doelsoorten) te behouden of te verkrijgen? Welke locaties bij jullie in de omgeving komen in aanmerking voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever en hoe ziet die (droom)oever er dan uit?

 

Extra info

 


Locatie

Aan de slag?

Ben je geïnteresseerd en wil je graag met je klas aan de slag met het project 'Natuurvriendelijke oevers'?

Neem dan contact op met Monique Pas van IVN regio Noord (050 - 313 59 33).