Olie, een ramp voor watervogels

 

Thema Water & Leven
Leerniveau Klas 1 & 2  VMBO / HAVO / VWO
Vak Biologie
Omvang 15 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29, 30

 

 

Olie, een ramp voor watervogels

Olie is in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. De hele wereldeconomie draait erop; industrie, mobiliteit, goederen en produkten...zonder olie ligt alles stil. Toch kan olie ook heel veel schade aanrichten als het in het milieu terechtkomt. Hoe kan het toch dat een natuurproduct zoveel schade kan aanrichten als het (op een andere plek dan waar het gedolven is) weer terugkomt in diezelfde natuur? In deze les wordt dit met een tastbaar voorbeeld geïllustreerd. Aan de hand van een klein proefje zien leerlingen de gevolgen van olie(vervuiling) voor watervogels.

 

Een klein proefje

Bij olierampen is vooral het schadelijke effect voor watervogels snel en duidelijk zichtbaar. Aan de hand van een klein proefje ontdekken leerlingen waarom watervogels zo hard getroffen worden door olievervuiling. Leerlingen gaan door de proef inzien dat zorgdragen voor (schoon) water een essentieel is voor een gezond milieu. Het proefje, de benodigde materialen en de werkwijze staan duidelijk omschreven in het lesmateriaal. Het proefje vereist een minimale voorbereiding en kan in 15 minuten afgerond worden.

 

Verwerking

Leerlingen verwerken in groepsverband hun waarneming en conclusie op een 'placemat'. Deze werkvorm staat uitgebreid omschreven in de lesbrief. De groepsantwoorden worden klassikaal behandeld, waarna het juiste antwoord via een onderwijsleergesprek besproken wordt.