Oude Diep

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau Onderbouw en Middenbouw  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 90 minuten

 

 

Beekdal Oude Diep

Tijdens het project Stadsrandontwikkeling Hoogeveen Fluitenberg / Oude Diep is er gewerkt aan de herinrichting van het beekdal. De herinrichting zorgt er voor dat de omgeving geschikt is voor regionale waterberging. De stadsrandzone wordt gevormd door de bestaande loop van het Oude Diep, de A28 van Hoogeveen naar Assen en de spoorlijn van Groningen naar Zwolle.

 

Aanleiding

Dit project bedient meerdere doelen. De herinrichting van het beekdal zorgt er voor dat de omgeving geschikt is voor regionale waterberging. De beplanting van het beekdal met riet zorgt voor zuivering van het stedelijke afvalwater. Door het gebied in te richten als natuurgebied ontstaat er een afwisselend leefgebied dat dienst zal doen als ecologische verbindingszone. Het beekdal leent zich ook uitstekend als recreatiegebied om te wandelen en te struinen.

 

Project

Waterberging

De herinrichting van het beekdal zorgt ervoor dat er, bij hevige regenval, geen wateroverlast is. De nieuwe beek heeft een zomer- en winterbed. Normaal zal alleen het zomerbed onder water staan, maar in nattere periodes kan ook het winterbed onderlopen. Het beekdal is voorzien van kades om wateroverlast te voorkomen.

 

Waterzuivering

Door een deel van het gebied te beplanten met riet ontstaat er een helofytenfilter dat zorgt voor het zuiveren van het stedelijke afvalwater afkomstig uit het industrieterrein de Wieken en de riooloverstort aan de Griendstveenweg. Het helofytenfilter haalt een groot deel van de voedingsstoffen en andere verontreinigingen uit het water. Het schonere water stroomt vervolgens door naar het Oude Diep zodat er geen vuil water meer direct naar de beek stroomt.

 

Ecologische verbindingszone

Door het beekdal in te richten als natuurgebied wordt het een afwisselend leefgebied. Daardoor wordt de omgeving aantrekkelijk voor planten en dieren die zich makkelijker kunnen verplaatsen en ontwikkelen. Deze maatregelen gelden ook voor doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water.

 

Opdrachtgever/uitvoerder

Opdrachtgevers voor dit project zijn de gemeente Hoogeveen en het waterschap Reest en Wieden.

Het project is uitgevoerd in samenwerking tussen de gemeente Hoogeveen en waterschap Reest en Wieden, in nauw overleg met de provincie Drenthe en stichting Het Drentse Landschap. Op 18 december 2009 zijn de gronden in eigendom en beheer overgedragen aan stichting Het Drentse Landschap. Het Drents Landschap heeft het project omgedoopt tot Oude Kene.

 

Relatie andere projecten

Dit project is slechts een klein deel van een aaneenschakeling van projecten in het Oude Diep gebied. De basis voor de plannen is het rapport “nieuwe kijk op het Oude Diep” opgesteld door stichting Het Drentse Landschap. Gezocht wordt naar mogelijkheden en kansen om steeds parels te ontwikkelen aan het halssnoer Oude Diep. Gerealiseerd is inmiddels de Zuidmaten, de koppelingsconstructie bij het Linthorsthomankanaal, herstel van het brongebied, de Pesserma en de Oosterma.

 

Kosten

Totale kosten van dit project inclusief grondverwerving, voorbereiding en uitvoering: € 3.50.000,00. Vanuit het provinciale subsidieprogramma Land, ILG gelden en een subsidie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een totale subsidie verkregen van 50 % op de uitvoering.

 

Let op: rondleidingen en excursies voor schoolgroepen kunnen alleen aangevraagd worden door docenten.

 

 


Locatie

Oude Diep bezoeken?

Ben je geïnteresseerd en wil je graag met je klas het project rond het oude Diep bezoeken? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van waterschap Reest en Wieden |   0522 - 27 67 67   om de mogelijkheden te bespreken.