Overstroming alstublieft!

Waterbergingsgebied de Onlanden: natte natuur voor droge voeten

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau Klas 2 & 3  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 180 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29, 30, 31

 

 

Waterberging

In deze waterles gaan leerlingen op excursie naar een waterbergingsgebied. Waterberging is een hot item in ons huidige klimaat. Deze lesbrief is geschikt voor 3 VMBO en 2 & 3 HAVO / VWO.

 

Waterbergingsgebied

Waterbergingsgebieden zijn aangewezen plekken waar water opgevangen kan worden in natte periodes. In droge tijden is het een natuurlijke spons die kwelstroom en beken voedt. Er zijn in Nederland vijf waterbergingsgebieden aangelegd, acht zijn in uitvoering en nog eens zeven staan er op de agenda. De excursie voert naar de Onlanden bij Peize.

 

Introductie

Ter introductie op het onderwerp 'waterbergingsgebied' en ter voorbereiding op de excursie maken leerlingen in de klas een mindmap en kijken ze een video. Daarop volgt een excursie naar het gebied. Zowel de activiteiten op school als de organisatie van de excursie vraagt enige voorbereiding van de docent. In de lesbrief staat omschreven welke materialen nodig zijn bij alle onderdelen. De aangegeven tijdsduur van de les is exclusief reistijd naar en van het waterbergingsgebied.

 

Verwerking

In tweetallen maken leerlingen maken een poster van het waterbergingsgebied. Op de poster komen de foto’s van de verschillende micro-gebiedjes die ze gezien hebben met daarbij de kenmerken. Ook de watervogels die ze gezien hebben komen op de poster. De posters worden in de klas opgehangen en de docent organiseert een verkiezing om te bepalen wie de mooiste poster gemaakt heeft.

 


Op zoek naar verdieping?

Neem contact op met Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten en informeer of er mogelijkheden zijn.