Ruimte voor de rivier: Deventer

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 120 minuten

 

 

Meer informatie over deze excursie staat op

www.wgs.nl

 

 

Ruimte voor de rivier

De hoogwaters in 1993 en 1995 zijn direct aanleiding om ook bij Deventer de IJssel meer ruimte te geven. In Deventer zijn de werkzaamheden om dit te bereiken inmiddels gestart. Door in de uiterwaarden geulen te graven maken we ruimte tijdelijke extra hoeveelheden water af te voeren. Hierdoor neemt de kans op overstromingen af. Echter, niet alleen de veiligheid wordt verbeterd, ook de kwaliteit van het gebied krijgt een impuls.

 

Excursie

In dit gebied kan er een excursie worden verzorgd. Op deze manier zie je hoe de rivier invloed heeft op het landschap en wat er gedaan wordt om de bewoners te beschermen. Wil je een excursie? Neem dan contact op met waterschap Groot Salland.

 

 

 


Locatie

Meer weten?

Contact

Waterschap Groot Salland: communicatie info@wgs.nl, 038 455 72 00