Ruimte voor de rivier: Zwolle

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 120 minuten

 

 

Meer informatie over deze excursie staat op

www.wgs.nl

 

 

Ruimte voor de rivier

Met dit project worden de inwoners bij de riever de IJssel nog beter beschermd tegen het water. Met het verleggen van ruim twee kilometer dijk, het aanleggen van zogeheten nevengeulen en het vergraven van uiterwaarden wordt het gebied extra beschermd in tijden van hoogwater. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan natuurontwikkeling en mogelijkheden voor recreatie.

 

Excursie

In dit gebied kan er een excursie worden verzorgd. Op deze manier zie je hoe de rivier invloed heeft op het landschap en wat er gedaan wordt om de bewoners te beschermen. Wil je een excursie? Neem dan contact op met waterschap Groot Salland.

 

 

 

 

 

 

 


Locatie

Meer weten?

contact
Waterschap Groot Salland: communicatie info@wgs.nl, 038 455 72 00