Slootwater onder de microscoop- een eigen biotoop

Levend water

 

Thema Water & Leven
Leerniveau Klas 2 & 3  HAVO / VWO
Vak Biologie
Omvang 20 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29, 30, 31
Periode Verspreid over een periode van 5 weken

 

 

Slootwater onder de microscoop

Veel slootwater is nog niet heel spannend onder de microscoop. Met veel moeite is er wat leven te zien. Door hooi toe te voegen is het simpel om een eigen biotoop te maken, waardoor het slootwater meer begint te leven. In deze lesbrief bekijken leerlingen dit slootwater gedurende 5 weken en zien de veranderingen. 

 

Creëer een eigen biotoop

Leerlingen maken (alleen of in tweetallen) een eigen biotoop. Gedurende een periode van 5 weken monitoren ze hun biotoop zo'n 2 keer per week met behulp van een microscoop. Voor de creatie van een eigen biotoop zijn wat voorbereidingen nodig. Leerlingen hebben een flesje nodig dat ze vullen met water uit een sloot, vijver of gracht. Vervolgens gaat er een beetje hooi bij, paar kleine gaatjes in de dop en de fles wordt weggezet op een lichte, maar niet al te warme plek. Het is belangrijk dat leerlingen (liefst dagelijks) met een pipet wat lucht door het water borrelen. Dit is noodzakelijk omdat eencelligen zuurstof nodig hebben om te leven.

 

Microscopisch onderzoek

Iedere keer dat de leerlingen hun biotoop met behulp van een microscoop monitoren, maken ze een preparaat van het slootwater. Gegevens worden genotuleerd en de aanwezige diertjes worden gedetermineerd. Een mogelijke variant op deze opdracht is om de leerlingen twee biotopen te laten maken van water uit twee afzonderlijke sloten. Aan het einde van hun onderzoeksperiode gaan ze de resultaten van beide biotopen onderling vergelijken en beschrijven. 

 

Verwerking

Leerlingen houden een logboek bij waarin ze per keer notities maken. Het eindprodukt is een verslag waarin in ieder geval een beschrijving van de werkwijze, alle onderzoeksdata en eventuele schematische tekeningen verwerkt zitten.

 

Extra info

 

Aanvullende informatie vindt u onder het kopje 'Methodiek'. Hier staan de relevante techniekkaarten weergegeven. 

 

 


Gastles organiseren?

Op de pagina 'Over ons' zie je een kaartje met een overzicht van deelnemende waterschappen. Zoek de samenwerking!