Sturend water

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau Klas 3  HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde
Omvang 55 minuten
Kerndoelen Mens en maatschappij & Mens en natuur: 30, 38, 42 en 45.

 

 

Water in de toekomst

De beschikbaarheid van water is bepalend voor de wereld waarin we leven. Ons klimaat wordt er door beïnvloed en de mogelijkheden van inwoners van een gebied worden mede door het water bepaald. Kan ik hier aardappelen verbouwen? Word ik later visser net als mijn vader en opa? In de moderne tijd wordt vaak gedacht dat de mens eenzelfde soort invloed op de omgeving heeft. We bepalen zelf waar steden komen en in tijden van droogte besproeien we onze akkers en tuinen. Pas als we worden geconfronteerd met extreme weersomstandigheden, erkennen we onze tekortkomingen, die we vervolgens snel weer vergeten. Gelukkig zijn er een hoop professionals die het watersysteem  kunnen doorgronden en gelukkig zijn er verschillende partijen die deze kennis omzetten in maatregelen. Maatregelen om natuurgebieden nat te houden of bebouwde gebieden te behoeden voor overstromingen.

 

Overheden en water

In het watersysteem zijn veel overheden actief, niet alleen het waterschap en Rijkswaterstaat, , ook provincies, gemeenten en Europa spelen een belangrijke rol. In deze les bedenken leerlingen welke elementen inde eigen omgeving onder invloed staan van het watersysteem en zoeken ze uit welke rol de verschillende overheden hier in hebben.

 

Verwerking

Leerlingen leren de verschillende rollen van relevante overheden kennen. Er wordt niet alleen naar Nederland gekeken, maar ook naar Europa. 

 


Meer weten?

Op de pagina 'Over ons' zie je een kaartje met een overzicht van deelnemende waterschappen. Zoek de samenwerking!