Vispassages

 

Thema Water & Leven
Leerniveau Klas 2 & 3  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 300 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29, 30, 31
Kerndoelen Mens & Maatschappij 38

 

 

In de huid van...

Dit project is geschikt voor 3 VMBO en 2 & 3 HAVO / VWO. In deze les kruipen leerlingen in de huid van een adviseur en geven een advies aan het waterschap in jouw buurt. Overal in ons landschap zijn er obstakels gebouwd die de mens moet beschermen tegen het water. Voorbeelden daarvan zijn stuwen, gemalen, dijken en dammen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vissen toch langs deze obstakels kunnen?

 

Water & veiligheid

Het landschap is gevormd door water en waterbeheer. Vroeger kon het water overal gaan en hadden we vaak overstromingen in Nederland. Mensen legden dijken, gemalen, stuwen, kanalen en wierden aan om zich te beschermen tegen het water. Tegenwoordig vinden we niet alleen veiligheid belangrijk, maar ook dat we goed zorgen voor de natuur. Ook waterschappen willen het ecologisch evenwicht in Noord-Nederland verbeteren.

 

Ecologisch evenwicht

Ecologisch evenwicht is bijvoorbeeld dat vissen van de ene naar de andere plek kunnen zwemmen. Dat is niet alleen belangrijk voor de vis, maar ook voor de hele vispopulatie en bepaalde vissoorten. Nu zijn veel gemalen, stuwen en andere objecten barricades voor vissen. In Nederland zwemmen de meeste vissoorten van de Noordzee (zoutwater) het land binnen naar zoetwater. De vissen willen stroomopwaarts trekken, omdat ze verderop meer voedsel vinden, beter kunnen voortplanten of omdat ze daar goed kunnen overwinteren. Onderweg komen ze obstakels tegen die in het verleden zijn aangelegd.

 

Opdracht & verwerking

Het waterschap vraagt leerlingen na te denken over een oplossing, zodat vissen weer langs een stuw kunnen zwemmen. In de lesbrief staan zowel de werkwijze als de benodigde materialen en voorbereidingen duidelijk omschreven. Ieder groepje levert een rapport en presenteert zijn toekomstplan voor een vispassage.

 


Een echte opdrachtgever?

Neem contact op met het waterschap bij u in de buurt of met IVN Noord en informeer naar de mogelijkheden. Op de pagina 'Over ons' zie je een kaartje met een overzicht van deelnemende organisaties.