Visvriendelijk gemaal

 

Thema Water & Leven
Leerniveau Onderbouw en Middenbouw  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 500 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29, 30, 31
Extra vakken Techniek

 

 

Visvriendelijk gemaal

Voor deze opdracht van Waterschap Velt en Vecht vormen jullie samen een team van hydrologen, ecologen en werktuigbouwkundigen. Jullie zijn werkzaam bij het waterschap en moeten voor een visvriendelijk gemaal ideeën, informatie en gegevens verzamelen, zodat jullie een schets en/of maquette kunnen overdragen aan een adviesbureau voor verdere uitwerking.

 

Waterschap

Waterschappen zijn een overheid, net als het Rijk, een provincie of een gemeente. Een waterschap heeft één kerntaak: de zorg voor het water in haar gebied. Dit kan worden uitgesplitst in drie subtaken: bescherming tegen hoogwater, voldoende water in sloten en plassen

en schoon water in sloten en plassen.

 

Situatie

Een beek eindigt bij een gemaal waar het water wordt opgepompt tot het kanaalpeil. Dit is natuurlijk geen normale situatie, toch...? De situatie zorgt ervoor dat vissen in hun trek worden belemmerd. Ze kunnen niet vrij de beek in en uitzwemmen om hun levenscyclus te voltooien. Vissen die toch een poging wagen, lopen kans vermalen te worden in de gemaalpomp.

 

Opdracht

Ontwerp een constructie waarbij:

• water net als nu opgepompt wordt, maar dan zonder schade aan vissen te veroorzaken

• vissen op een zo natuurlijk mogelijke wijze de beek in en uit kunnen zwemmen. Houdt er rekening mee dat vissen zich sterk laten leiden door de natuurlijke stromingsrichting

• kosten en energieverbruik zo laag mogelijk zijn

 

Uitwerking

Wees creatief, laat je ideeen de vrije loop, maar zorg in het begin wel voor een goede basis.

 

 

 

 

 


Locatie

Aan de slag?

Ben je geïnteresseerd en wil je graag met je klas aan de slag met het ontwerpen van een visvriendelijk gemaal voor Waterschap Velt en Vecht? Neem dan contact op met Hermen Klomp van Waterschap Velt & Vecht |  0524 - 59 22 22  om de mogelijkheden te bespreken.