Wat zonder water?

Een belevingsmoment

 

Thema Water & Leven
Leerniveau Onderbouw  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 15 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29
Kerndoelen Mens & Maatschappij 42

 

 

Wat zonder water?

Water is essentieel voor al het leven op aarde. Of het nou zoet water of zout water betreft, beide zijn van levensbelang voor alle organismen...groot en klein, plant en dier.

 

Introductie

Leerlingen gaan zich indenken hoe de wereld eruit zou zien zonder water. Ze maken kennis met het onderwerp en gaan inzien dat water essentieel is voor zowel het leven op aarde als voor de productie van (grond)stoffen en transport. 

 

De beleving

De docent neemt de leerlingen mee naar buiten voor de korte opdracht. Leerlingen verspreiden zich over de ruimte en denken individueel na over alles wat ze zien en of dat er wel of niet zou zijn zonder water. Een ieder maakt voor zichzelf een lijstje. Na deze sessie vormen de leerlingen duo's. De werkwijze staat in het lesmateriaal omschreven.

 

Verwerking

De docent wijst willekeurig leerlingen aan om te reageren met de aantekeningen die op hun lijstje staan. Deze activiteit kan naar wens overgaan in een onderwijsleergesprek of een discussie. Een prima suggestie voor een vervolgles is de opdracht 'De watervoetafdruk', waarin leerlingen leren beseffen hoeveel water het kost om bepaalde producten te vervaardigen.

 


Lesmateriaal