Wateractiviteiten De Koppel, Hardenberg

 

Thema Water & Leven
Leerniveau Onderbouw  VMBO / HAVO / VWO
Vak Biologie
Omvang 90 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 28, 29, 30, 31, 33
Extra vakken Techniek, NaSk

 

 

Wateractiviteiten bij de Koppel

De Koppel is het Natuuractiviteitencentrum in Hardenberg. Het ligt langs de Vecht, wat prachtige mogelijkheden biedt voor praktijklessen rond water. Bij De Koppel kunnen schoolklassen terecht voor diverse programma’s. Uitgangspunt bij alle programma's is het 'actief beleven'. In en rond het centrum worden alle zintuigen van de leerlingen geprikkeld, zodat de opgedane kennis beter beklijft.  De werkvorm binnen de programma's bestaat meestal uit een speurtocht met vragen en opdrachten. Deze werkvorm wordt toegepast rondom de aanwezige wisselexpositie (zie voor actuele expositie www.dekoppel.com) of voor onderstaande thema’s.

 

Mogelijke lesactiviteiten op de Koppel

Op het thema water zijn de volgende onderdelen beschikbaar:

- Presentatie over water

- Waterkwaliteitsonderzoek

- Waterdiertjes determineren

- Watermolen bouwen

- Opdrachten Ruimte voor de Vecht, bijv gekoppeld aan sluis en stuw

- Grondwatermeter

- Onderdelen water in expo over duurzaamheid

 

Verwerking

Verwerking van de opdrachten geschiedt door leerlingen een verslag te laten schrijven van de resultaten van hun onderzoeken.

 

Lesmateriaal

Lesmateriaal wordt geleverd in de vorm van themakisten, die ter plaatse gebruikt kunnen worden. Bij de tentoonstellingen is een lesbrief met opdrachten ontwikkeld.

 

 


Locatie

Het veld in?

Bevind je je in de omgeving van Hardenberg? En wil je met jouw klas in het veld aan de slag met wateractiviteiten? Neem dan contact op met Marijke Wester (NMO) | 038 - 425 09 60.