Waterbeheer, kan jij het aan?

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau Klas 2 & 3  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 180 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 30
Kerndoelen Mens & Maatschappij 36, 42

 

 

Waterbeheer

In deze lesbrief leren leerlingen hoe waterbeheer in de lokale regio plaatsvindt. Ze zien welke partijen betrokken zijn rond het beleid en leren de belangen van verschillende partijen inzien. Deze lesbrief is geschikt voor 3 VMBO en 2 & 3 HAVO / VWO.

 

Introductie

Waterbeheer is complex, dat is wat leerlingen leren in deze les. Vaak zijn er in een beleidsstuk meerdere partijen betrokken met verschillende meningen en opvattingen. Met behulp van een rollenspel leven leerlingen zich in rond het muskusrattenbeleid in Nederland. In de lesbrief staat de werkwijze omschreven. Ook is er een tabel dat als handig hulpmiddel ingezet kan worden bij de bewaking van de tijd. 

 

Rollenspel

Leerlingen krijgen allen dezelfde situatie voorgelegd: het beleid rond de muskusrat in Nederland. Vervolgens verdeelt de docent de rollen over alle leerlingen. Ieder groepje formuleert per rol een duidelijk standpunt. Een levendige discussie volgt.

 

Verwerking

Iedere groep presenteert zijn advies klassikaal. Bespreek deze adviezen. Vertel frontaal dat dit rollenspel laat zien hoe lastig het is om in waterbeheer met iedereen rekening te houden, maar dat het rekening houden met verschillende belangen nou eenmaal een belangrijke taak is van een waterschap.

 


Gastles regelen?

Op de pagina 'Over ons' zie je een kaartje met een overzicht van deelnemende waterschappen. Zoek de samenwerking!