Waterbergingsgebied & Recreatie

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau Klas 2 & 3  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie
Omvang 100 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29, 30, 31

 

 

Waterbergingsgebied

In deze les bedenken leerlingen ideeën voor jongerenrecreatie in een waterbergingsgebied. Deze les is geschikt voor 3 VMBO en 2 & 3 HAVO / VWO. Waterberging is een hot item in ons huidige klimaat. Waterbergingsgebieden zijn aangewezen plekken waar water opgevangen kan worden in natte periodes. In droge tijden is het een natuurlijke spons die kwelstroom en beken voedt. Er zijn in Nederland vijf waterbergingsgebieden aangelegd, acht zijn in uitvoering en nog eens zeven staan er op de agenda.

 

Introductie

Ter introductie op het onderwerp 'waterbergingsgebied' en ter voorbereiding op het maken van een ontwerp en het schrijven van het bijbehorende advies maken leerlingen in de klas een mindmap en kijken ze een video.

 

Adviseurs

Plekken voor waterberging kunnen natuurgebieden zijn, maar soms zijn het ook landbouwgronden van boeren. Leerlingen gaan nadenken over mogelijkheden voor recreatie in een waterbergingsgebied. Ze schrijven een verslag waarin ze een plan maken voor recreatie in een natuurgebied, met daarbij de focus op de doelgroep Jeugd & Jongeren.

 

Verwerking

Leerlingen maken een verslag met daarin opgenomen hun recreatieplannen voor een waterbergingsgebied. In het verslag zijn de plannen van de leerlingen helder omschreven en in beeld uitgedrukt. De argumentatie voor hun keuzes zijn duidelijk omschreven. Deze les sluit prima aan op de les 'Overstroming alstublieft!'. Op zoek naar een manier om deze opdracht nog 'echter' te maken? Neem contact op met IVN Noord (zie 'Over ons'). Wellicht is het mogelijk dat leerlingen deze opdracht als een echt advies aan het Waterschap kan schrijven én presenteren.

 


Op zoek naar verdieping?

Neem contact op met het waterschap bij u in de buurt of met IVN Noord en informeer of er mogelijkheden zijn.