Waterdiertjes in de klas

 

Thema Water & Leven
Leerniveau Onderbouw  VMBO / HAVO / VWO
Vak Biologie
Omvang 30 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 29, 31

 

 

Waterdiertjes

Een activiteit met waterdiertjes werkt vaak enthousiasmerend en wekt de nieuwsgierigheid op. Waterdiertjes zijn leuk, interessant en eenvoudig mee te nemen in de klas. Een biologisch moment met waterdiertjes kun je als docent prima gebruiken om leerlingen enthousiast te maken voor biologie en/of het (water)onderwerp dat je wilt behandelen.

 

Introductie: wat zijn waterdiertjes?

In een tijdsbestek van ongeveer 30 minuten maken leerlingen kennis met waterdiertjes. Het biologisch moment met waterdiertjes vergt wel enige voorbereiding van de docent of TOA. Voor het biologisch moment zijn nodig: waterdiertjes, petrischaaltjes, slootwater, zoekkaart en grote vellen papier.

 

What's in the name...?

Als de petrischaaltjes rondgaan langs de groepjes, bekijken de leerlingen de waterdiertjes goed. Aan de hand van enkele kenmerken bedenken ze zelf een passende naam voor het waterdiertje en noteren deze op hun placemat. Het gaat er bij deze opdracht namelijk om dat de daadwerkelijke soortenindeling even losgelaten wordt.

 

Verwerking

De docent vraagt de groepjes naar hun zelfbedachte namen. Als een waterdiertje besproken is, zorgt de docent dat de daadwerkelijke naam duidelijk wordt. Daarbij benadruk je dat zelfbedachte namen niet fout zijn, maar dat soortnamen afgesproken zijn zodat in de biologie duidelijk is over welk (water)diertje het gaat. Passende vervolglessen zijn: 'Levend water: slootwater onder de microscoop', 'Waterkwaliteit met microscopische waterdiertjes' en 'Waterkwaliteitsbepaling van slootwater met waterdiertjes'.

 

 


Buitenles organiseren?

Op de pagina 'Over ons' zie je een kaartje met een overzicht van o.a. deelnemende waterschappen. Deskundigheid gewenst? Zoek de samenwerking!