Waterkwaliteitsbepaling met microscopische waterdiertjes

 

Thema Water & Leven
Leerniveau Klas 2 & 3  VMBO / HAVO / VWO
Vak Biologie
Omvang 60 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur (28), 29, 31
Kerndoelen Mens & Maatschappij (39), 42

 

 

Waterkwaliteit bepalen in de klas

Geen tijd of mogelijkheden om naar buiten te gaan voor een practicum? Dan biedt deze les een kans om het buitenleven de klas in te halen. Leerlingen bekijken slootwater onder de microscoop en bepalen aan de hand van enkele criteria de waterkwaliteit.

 

Introductie

Leerlingen gaan op een eenvoudige manier de vervuilingsgraad van het te onderzoeken (sloot)water vaststellen. Ze maken hierbij gebruik van de methode van Dresscher en van der Mal, waarbij je zonder kennis van soorten met een eenvoudige determinatie de Saprobie (vervuilings)graad kunt vaststellen. 

 

Microscopisch onderzoek

Leerlingen bekijken in tweetallen met gebruik van een microscoop een paar watermonsters. Daarbij voeren ze de opdracht uit zoals beschreven in het lesmateriaal en maken ze gebruik van de daarin weergegeven tabellen. De docent bepaalt hoeveel watermonsters bekeken worden. Dit is volledig afhankelijk van de beschikbare tijd.

 

Verwerking

Leerlingen noteren hun bevindingen en komen met een conclusie/oordeel over de kwaliteit van het water. Deze les kan op zich uitgevoerd worden, maar kan ook toegepast worden als aanvulling op de les 'Slootwater onder de microscoop - een eigen biotoop'. Verdieping kan verkregen worden door de vervuilingsgraad van andere wateren te onderzoeken en vergelijken. Voor HAVO en VWO kan deze opdracht ook als eigen onderzoek met een bijbehorend verslag uitgezet worden.

 

Extra info

Aanvullende informatie vindt u onder het kopje 'Methodiek'. Hier staan de relevante techniekkaarten weergegeven. 

 


Gastles gewenst?

Waterschappen hebben ook laboratoria waar de waterkwaliteit getest wordt. Kijk bij 'Over ons' voor een overzicht van deelnemende waterschappen. Zoek de samenwerking en vraag naar de mogelijkheden!