Wonen aan het water

 

Thema Water & Leven
Leerniveau VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie, Burgerschapskunde, Economie, Maatschappijleer, NaSk, Nederlands
Omvang 400 minuten

 

 

Wat is er nou mooier dan wonen aan het water? Lekker zwemmen, schaatsen, varen en vissen en dat allemaal dichtbij huis! Komt natuurlijk wel wat bij kijken. Mensen gaan niet in water recreëren als het er smerig uitziet. De waterpartij dient er netjes en verzorgd uit te zien. Het  water moet van goede kwaliteit zijn. En bij regen moet het water weg kunnen stromen, zodat de huizen niet blank komen te staan. Een attractieve sloot of waterpartij in een woonwijk moet, zoals je net hebt kunnen lezen, aan wel zes functies voldoen. Is het eigenlijk wel mogelijk om al deze functies te bedienen?

 

Wetterwille

In Fryslân (Drachten) is er een woonwijk genaamd “Wetterwille”. De naam van de wijk zegt het al: het is een waterrijke wijk waarvan het de bedoeling is dat de mensen een heleboel ‘wille’(plezier) van het water aldaar zullen hebben. En dat was in eerste instantie ook het geval. Direct na de aanleg kon men er prima zwemmen, vissen en varen. Echter, in de loop der jaren werd de waterkwaliteit steeds beter. In het heldere water ontwikkelde zich een rijke plantengroei. Voor de natuur bijzonder gunstig dus! Maar de plantengroei belemmert de recreatieve functies van het water behoorlijk. Bootjes, zwemmers en hengels raken verstrikt in de planten. De bewoners zijn boos, Ze willen weer zoals het was in het begin. Zoals het hen ook was toegezegd toen ze het huis kochten.

 

Ecologische ontwikkeling

Hoe komt het dat het water en de begroeiing zo veranderd is in de loop van de jaren? Bij de aanleg van een waterpartij in een nieuwbouwwijk is het water vaak troebel en voedselrijk. Dat komt doordat er nog veel fosfaat en stikstof - afkomstig vanuit de landbouw die daar eerder bedreven werd -  in de omgewoelde grond aanwezig is. Op een gegeven moment komt er ‘rust’ in het water en bezinken allerlei deeltjes. Het water wordt helder, maar blijft voedselrijk. Het duurt vaak jaren voordat stikstof en fosfaat verdwenen zijn. Bovendien zorgen bewoners er zelf ook voor dat het water voedselrijk blijft. Door de meststoffen die uit de tuinen in het water spoelen en door uitspoeling van hondenpoep. Als de voedselrijkdom van het water zou verminderen, dan neemt de plantengroei vanzelf ook af. Met minder stikstof en fosfaten in het water wordt de omgeving minder voedselrijk en neemt de plantengroei ook af. Er is dan balans met een goede ecologische kwaliteit voor vissen en planten.

 

Onze vraag aan jullie

De bewoners willen graag volop gebruik maken van de recreatieve functie van het water. Echter, de huidige situatie is daar iets minder geschikt voor. Maar de natuur profiteert wel volop van de situatie zoals die nu is. Graag vragen we jullie om advies. Blijven we alle functies bedienen (recreatief en natuur) of moeten we keuzes maken? En zo ja, welke keuzes moeten er dan volgens jullie gemaakt worden? Kom met een plan waarin jullie je oplossing voor dit probleem aandragen. Neem in jullie plan ook een zo realistisch mogelijk kostenplaatje mee.

 


Locatie

Met deze opdracht aan de slag?

Staat jouw VO-school in Fryslân en wil je graag met je klas aan de slag met het project 'Wonen aan het water'?

 

Neem dan contact op met:

* Monique Pas (IVN Noord) m.c.pas@ivn.nl | 050 - 313 59 33 | 06 - 4632 2370

* Anja Dijkstra (IVN Noord) a.dijkstra@ivn.nl | 058 - 289 04 63 | 06 - 1551 9669

 

Het project betreft maatwerk en wordt n.a.v. een gesprek per school ingestoken naar de eigen wensen en mogelijkheden.