Zuiver water

 

Thema Watervoorziening & Gebruik
Leerniveau Onderbouw en Middenbouw  VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde
Omvang 700 minuten
Kerndoelen Mens & Natuur 28, 30, 31, 36, 39, 42
Extra vakken Nederlands, Kunstzinnige Vorming

 

 

Water zuiver en schoon

Deze opdracht van de Gemeente Hengelo gaat over het omgaan met water. De methodiek die gebruikt wordt bij het uitvoeren van de opdracht is Verhalden Ontwerpen, zoals deze wordt toegepast bij Scholen voor Duurzaamheid - het programma van IVN voor het voortgezet onderwijs. Binne Scholen voor Duurzaamheid wordt er altijd gewerkt met een échte opdracht van een échte opdrachtgever. Het programma slaat een brug tussen de actuele maatschappij en de jongeren. 

 

Werkwijze

Leerlingen vinden de antwoorden op de opdrachtvraag niet in een boek. Ze moeten de maatschappij in en gaan op onderzoek uit. Ze raadplegen bronnen en gaan in gesprek met experts. De leerlingen sluiten het project af met een presentatie van resultaten en aanbevelingen aan de opdrachtgever, experts en andere belangstellenden. In deze opdracht verwerken leerlingen hun bevindingen en aanbevelingen in de vorm van een tentoonstelling. Voor docenten die aan dit project willen deelnemen is er een draaiboek en scholingsmoment beschikbaar.

 

De opdracht

Met z'n allen zijn we verantwoordelijk voor het water in de stad Hengelo. Als gemeente weten we dat het gedrag van de inwoners van Hengelo allesbepalend is met het oog op het schoonhouden en het zuinig omgaan met water. Daarom communiceren we naar burgers hoe ze zuinig kunnen omgaan met water en hoe ze het water zo schoon mogelijk kunnen houden. Toch lukt het ons als gemeente niet om onze waterboodschap bij de mensen tussen de oren te krijgen.

 

Hoe zorgen we er nu voor dat burgers van Hengelo hun gedrag ten aanzien van watergebruik veranderen? Zodat ze minder water verbruiken en meer moeite doen het water schoner te houden? Leerlingen gaan met deze vraag aan de slag. Ze bedenken acties en aanbevelingen en verwerken dit in een advies voor de gemeente.

 

Verwerking

De bedachte oplossingen en adviezen worden verwerkt in een tentoonstelling die in het gemeentehuis wordt getoond aan de inwoners van Hengelo.

 

Lesmateriaal

Docenten die dit project willen uitvoeren krijgen een draaiboek en een scholingsmoment tot hun beschikking.

 


Locatie

Aan de slag?

Wil je met jouw klas aan de slag met het project Zuiver Water? Neem dan contact op met Marijke Wester (NMO) | 038 - 425 09 60.